kadra

Cały personel zatrudniany w naszych żłobkach posiada odpowiednie wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi do lat 3 zgodnie z wymogami ustawy żłobkowej.

Wszystkie nasze opiekunki są szkolone w zakresie przepisów BHP jak również pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci.