Nasze żłobki

Obecnie prowadzimy na terenie Krakowa 5 placówek, w których zapewniamy
opiekę nad dziećmi w wieku od 0,5 roku do 3 lat.